• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت

بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  

بخش تحقیقات جنگل و مرتع در سال 1371 تاسیس گردید. عمده فعالیتهای آن در زمینه های جنگل، مرتع، گیاهان داروئی، گیاهشناسی، چوب شناسی، بیابان زدایی، تحقیق در زمینه صنوبر و درختان سزیع الرشد، آفات و بیماریهای درختان جنگلی و مراتع و همچنین شناسایی و پژوهش گیاهان مرتعی و داروئی است.

معرفی بخش منابع طبیعی.pdf

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0